Ny kategorisering 2021

Statistiken över Sveriges regionala och lokala detaljhandel redovisas separat för dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln. Inom dagligvaruhandeln har följande delbranscher ingått:

Dagligvaruhandel

  • Livsmedel, brett sortiment
  • Specialiserad livs
  • Tobak
  • Hälsokost
  • Systembolag
  • Apotek
  • Kosmetik och skönhet
  • Florist och trädgård

Från och med 2021 ingår delbranscherna apotek, kosmetik och skönhet samt florist och trädgård i stället i sällanköpsvaruhandeln. Denna justering har gjorts för att renodla segmentet dagligvaruhandel samt för att statistiken bättre ska överensstämma med andra källor över detaljhandelns utveckling.

Justeringen sker från och med 2021 års statistik. Det resulterar i ett tidsseriebrott mellan 2020 och 2021.

I den nedladdningsbara excelfilen på Handelsfakta hittar du en tidsserie där statistiken reviderats bakåt baserat på historisk tillväxttakt för att eliminera effekten av tidsseriebrottet.