Detaljhandelns försäljning

Här presenteras data avseende detaljhandelns försäljning som produceras av HUI Research i samarbete med Statistiska Centralbyrån. Undersökningen mäter försäljning och utveckling i detaljhandelns olika delbranscher. Utfallet för det senaste kvartalet presenteras i slutet av efterföljande kvartal. Alla funktioner på denna undersida innehåller samma grunddata som finns tillgänglig för nedladdning.


Innehåll

Utfall Q1 2022 (inkl. moms)Försäljningstillväxt Q1Utveckling 2021 %Rullande årsutvecklingFörsäljning 2021
Total Detaljhandel1,2 %6,1 %5,2 %883,3 mdkr
Livsmedelshandel3,2 %1,2 %1,5 %343,9 mdkr
Sällanköpsvaruhandel-0,1 %9,6 %7,9 %534,3 mdkr

Sammanfattning av Detaljhandelns försäljning

Detaljhandelns försäljning Q1 2022 20220613.


Diagramverktyg

Detaljhandelns försäljningsutveckling

Välj hur den önskade informationen ska redovisas: i procentuell utveckling, i miljarder kronor eller i indexform. Välj sedan tid: månad, kvartal eller år. Du ställer in tidslinjen nederst i diagrammet. Försäljningsutveckling avser alltid jämförelse med samma period föregående år.

Diagramverktyg