Detaljhandelns försäljning

Här presenteras data avseende detaljhandelns försäljning som produceras av HUI Research i samarbete med Statistiska Centralbyrån. Undersökningen mäter försäljning och utveckling i detaljhandelns olika delbranscher. Utfallet för det senaste kvartalet presenteras i slutet av efterföljande kvartal. Alla funktioner på denna undersida innehåller samma grunddata som finns tillgänglig för nedladdning.


Innehåll

Utfall Q4 2021 (inkl. moms)Försäljningstillväxt Q4Utveckling 2021 %Rullande årsutvecklingFörsäljning 2021
Total Detaljhandel5,6 %6,1 %6,1 %845,6 mdkr
Livsmedelshandel0,2 %1,2 %1,2 %340,3, mdkr
Sällanköpsvaruhandel9,2 %9,6 %9,6 %505,3 mdkr

Sammanfattning av Detaljhandelns försäljning

Detaljhandelns försäljning Q4 2021 20220308.


Diagramverktyg

Detaljhandelns försäljningsutveckling

Välj hur den önskade informationen ska redovisas: i procentuell utveckling, i miljarder kronor eller i indexform. Välj sedan tid: månad, kvartal eller år. Du ställer in tidslinjen nederst i diagrammet. Försäljningsutveckling avser alltid jämförelse med samma period föregående år.

Diagramverktyg