Detaljhandelns försäljning

Här presenteras data avseende detaljhandelns försäljning som produceras av Statistiska Centralbyrån i samarbete med HUI Research. Undersökningen mäter försäljning och utveckling i detaljhandelns olika delbranscher. Utfallet för det senaste kvartalet presenteras i slutet av efterföljande kvartal. Alla funktioner på denna sida innehåller samma grunddata.


Innehåll

Utfall september 2020 (inkl. moms)FörsäljningstillväxtHittills i år %Rullande årsutvecklingFörsäljning 2019
Livsmedelshandel5,9 %6,3 %5,4 %319 mdkr
Hemelektronikhandel7,7 %13,5 %14,4 %58,3 mdkr
Klädhandel-7,1 %-17,4 %-12,8 %62,3 mdkr


Diagramverktyg

Detaljhandelns försäljningsutveckling

Välj hur den önskade informationen ska redovisas: i procentuell utveckling, i miljarder kronor eller i indexform. Välj sedan tid: månad, kvartal eller år. Du ställer in tidslinjen nederst i diagrammet. Försäljningsutveckling avser alltid jämförelse med samma period föregående år.