Detaljhandelns försäljning

Här presenteras data avseende detaljhandelns försäljning som produceras av HUI Research i samarbete med Statistiska Centralbyrån. Undersökningen mäter försäljning och utveckling i detaljhandelns olika delbranscher. Utfallet för det senaste kvartalet presenteras i slutet av efterföljande kvartal. Alla funktioner på denna undersida innehåller samma grunddata som finns tillgänglig för nedladdning.


Innehåll

Utfall Q2 2021 (inkl. moms)FörsäljningstillväxtHittills i år %Rullande årsutvecklingFörsäljning 2020
Total Detaljhandel7,4 %6,6 %5,1 %824,2 mdkr
Livsmedelshandel0,2 %2,2 %3,9 %345,5 mdkr
Sällanköpsvaruhandel12,6 %9,9 %5,9 %478,8 mdkr

Sammanfattning av Detaljhandelns försäljning

Detaljhandelns försäljning Q1 2021 20210630.
Detaljhandelns försäljning Q2 2021 20210916.


Diagramverktyg

Detaljhandelns försäljningsutveckling

Välj hur den önskade informationen ska redovisas: i procentuell utveckling, i miljarder kronor eller i indexform. Välj sedan tid: månad, kvartal eller år. Du ställer in tidslinjen nederst i diagrammet. Försäljningsutveckling avser alltid jämförelse med samma period föregående år.

Diagramverktyg