Detaljhandelns försäljning

Här presenteras data avseende detaljhandelns försäljning som produceras av Statistiska Centralbyrån i samarbete med HUI Research. Undersökningen mäter försäljning och utveckling i detaljhandelns olika delbranscher. Utfallet för det senaste kvartalet presenteras i slutet av efterföljande kvartal. Alla funktioner på denna sida innehåller samma grunddata.


Innehåll

Utfall december 2020 (inkl. moms)FörsäljningstillväxtHittills i år %Rullande årsutvecklingFörsäljning 2020
Livsmedelshandel9,9 %6,6 %6,6 %340,1 mdkr
Hemelektronikhandel0,0 %13,4 %13,4 %66,1 mdkr
Klädhandel-26,8 %-17,5 %-17,5 %51,4 mdkr


Diagramverktyg

Detaljhandelns försäljningsutveckling

Välj hur den önskade informationen ska redovisas: i procentuell utveckling, i miljarder kronor eller i indexform. Välj sedan tid: månad, kvartal eller år. Du ställer in tidslinjen nederst i diagrammet. Försäljningsutveckling avser alltid jämförelse med samma period föregående år.