Detaljhandelns försäljning

Här presenteras data avseende detaljhandelns försäljning som produceras av Statistiska centralbyrån och publiceras av HUI Research på uppdrag av Handelsrådet. Undersökningen mäter försäljning och utveckling i detaljhandelns olika delbranscher. Utfallet för det senaste kvartalet presenteras i slutet av efterföljande kvartal. Alla funktioner på denna undersida innehåller samma grunddata som finns tillgänglig för nedladdning.


Mer kunskap här:

Utfall Q3 2023 (inkl. moms)Försäljningstillväxt Q3 %
(jul-sep)
Utveckling hittills i år %
(jan-sep)
Rullande årsutveckling %
(okt 22-sep 23)
Försäljning 2022
Total Detaljhandel5,5 %4,9 %4,5 %904,6 mdkr
Livsmedelshandel9,9 %10,8 %10,6 %372,0 mdkr
Sällanköpsvaruhandel2,0 %0,5 %0,1 %527,1 mdkr

Sammanfattning av Detaljhandelns försäljning

Detaljhandelns försäljning Q3 2023 20231208


Diagramverktyg

Detaljhandelns försäljningsutveckling

Välj hur den önskade informationen ska redovisas: i procentuell utveckling, i miljarder kronor eller i indexform. Välj sedan tid: månad, kvartal eller år. Du ställer in tidslinjen nederst i diagrammet. Försäljningsutveckling avser alltid jämförelse med samma period föregående år.

Diagramverktyg