Detaljhandelns försäljning

Här presenteras data avseende detaljhandelns försäljning som produceras av Statistiska centralbyrån och publiceras av HUI Research på uppdrag av Handelsrådet. Undersökningen mäter försäljning och utveckling i detaljhandelns olika delbranscher. Utfallet för det senaste kvartalet presenteras i slutet av efterföljande kvartal. Alla funktioner på denna undersida innehåller samma grunddata som finns tillgänglig för nedladdning.


Mer kunskap här:

BranschFörsäljningsutveckling Q4 %
(okt-dec)
Försäljningsutveckling hittills i år %
(jan-dec)
Rullande årsutveckling %
(jan 23-dec 23)
Försäljning 2023
Total Detaljhandel3,2 %3,5 %3,5 %935,3 mdkr
Livsmedelshandel5,3 %7,3 %7,3 %399,1 mdkr
Sällanköpsvaruhandel1,5 %0,6 %0,6 %529,0 mdkr

Analys av Detaljhandelns försäljning

Detaljhandelns försäljning Q4 2023 2024-03-21


Diagramverktyg

Detaljhandelns försäljningsutveckling

Välj hur den önskade informationen ska redovisas: i procentuell utveckling, i miljarder kronor eller i indexform. Välj sedan tid: månad, kvartal eller år. Du ställer in tidslinjen nederst i diagrammet. Försäljningsutveckling avser alltid jämförelse med samma period föregående år.

Diagramverktyg