Detaljhandelns försäljning

Här presenteras data avseende detaljhandelns försäljning som produceras av HUI Research i samarbete med Statistiska Centralbyrån. Undersökningen mäter försäljning och utveckling i detaljhandelns olika delbranscher. Utfallet för det senaste kvartalet presenteras i slutet av efterföljande kvartal. Alla funktioner på denna undersida innehåller samma grunddata som finns tillgänglig för nedladdning.


Innehåll

Utfall Q3 2021 (inkl. moms)FörsäljningstillväxtHittills i år %Rullande årsutvecklingFörsäljning 2020
Total Detaljhandel5,4 %6,2 %5,4 %797,3 mdkr
Livsmedelshandel1,4 %1,5 %2,2 %336,4, mdkr
Sällanköpsvaruhandel8,2 %9,8 %7,7 %460,9 mdkr

Sammanfattning av Detaljhandelns försäljning

Detaljhandelns försäljning Q3 2021 20211209.


Diagramverktyg

Detaljhandelns försäljningsutveckling

Välj hur den önskade informationen ska redovisas: i procentuell utveckling, i miljarder kronor eller i indexform. Välj sedan tid: månad, kvartal eller år. Du ställer in tidslinjen nederst i diagrammet. Försäljningsutveckling avser alltid jämförelse med samma period föregående år.

Diagramverktyg