Detaljhandelns försäljning

Här presenteras data avseende detaljhandelns försäljning som produceras av Statistiska centralbyrån och publiceras av HUI Research på uppdrag av Handelsrådet. Undersökningen mäter försäljning och utveckling i detaljhandelns olika delbranscher. Utfallet för det senaste kvartalet presenteras i slutet av efterföljande kvartal. Alla funktioner på denna undersida innehåller samma grunddata som finns tillgänglig för nedladdning.


Mer kunskap här:

Utfall Q2 2023 (inkl. moms)Försäljningstillväxt Q2 %
(apr-jun)
Utveckling hittills i år %
(jan-jun)
Rullande årsutveckling %
(jul 22-jun 23)
Försäljning 2022
Total Detaljhandel5,3 %3,7 %2,8 %908,7 mdkr
Livsmedelshandel12,4 %11,2 %10,8 %372,1 mdkr
Sällanköpsvaruhandel0,2 %-1,9 %-2,7 %531,1 mdkr

Sammanfattning av Detaljhandelns försäljning

Detaljhandelns försäljning Q2 2023 20230913


Diagramverktyg

Detaljhandelns försäljningsutveckling

Välj hur den önskade informationen ska redovisas: i procentuell utveckling, i miljarder kronor eller i indexform. Välj sedan tid: månad, kvartal eller år. Du ställer in tidslinjen nederst i diagrammet. Försäljningsutveckling avser alltid jämförelse med samma period föregående år.

Diagramverktyg