Detaljhandelns försäljning

Här presenteras data avseende detaljhandelns försäljning som produceras av Statistiska centralbyrån och publiceras av HUI Research på uppdrag av Handelsrådet. Undersökningen mäter försäljning och utveckling i detaljhandelns olika delbranscher. Utfallet för det senaste kvartalet presenteras i slutet av efterföljande kvartal. Alla funktioner på denna undersida innehåller samma grunddata som finns tillgänglig för nedladdning.


Mer kunskap här:

Utfall Q4 2022 (inkl. moms)Försäljningstillväxt Q4 %
(okt-dec)
Utveckling hittills i år %
(jan-dec)
Rullande årsutveckling %
(jan 21-dec 22)
Försäljning 2022
Total Detaljhandel3,2 %4,4 %4,4 %922,0 mdkr
Livsmedelshandel10,2 %9,0 %9,0 %372,7 mdkr
Sällanköpsvaruhandel-1,2 %1,5 %1,5 %543,8 mdkr

Sammanfattning av Detaljhandelns försäljning

Detaljhandelns försäljning Q4 2022 20230310.


Diagramverktyg

Detaljhandelns försäljningsutveckling

Välj hur den önskade informationen ska redovisas: i procentuell utveckling, i miljarder kronor eller i indexform. Välj sedan tid: månad, kvartal eller år. Du ställer in tidslinjen nederst i diagrammet. Försäljningsutveckling avser alltid jämförelse med samma period föregående år.

Diagramverktyg