Detaljhandelns försäljning

Här presenteras data avseende detaljhandelns försäljning som produceras av HUI Research i samarbete med Statistiska Centralbyrån. Undersökningen mäter försäljning och utveckling i detaljhandelns olika delbranscher. Utfallet för det senaste kvartalet presenteras i slutet av efterföljande kvartal. Alla funktioner på denna sida innehåller samma grunddata som finns tillgänglig för nedladdning.


Innehåll

Utfall mars 2021 (inkl. moms)FörsäljningstillväxtHittills i år %Rullande årsutvecklingFörsäljning 2020
Total Detaljhandel11,5 %5,6 %3,8 %824,2 mdkr
Livsmedelshandel3,3 %4,4 %5,1 %345,5 mdkr
Sällanköpsvaruhandel18,4 %6,7 %2,9 %478,8 mdkr

Kortversion av Detaljhandelns försäljning

Detaljhandelns försäljning Q1 2021 20210630.


Diagramverktyg

Detaljhandelns försäljningsutveckling

Välj hur den önskade informationen ska redovisas: i procentuell utveckling, i miljarder kronor eller i indexform. Välj sedan tid: månad, kvartal eller år. Du ställer in tidslinjen nederst i diagrammet. Försäljningsutveckling avser alltid jämförelse med samma period föregående år.

Diagramverktyg