Handeln förklarad

Läs vidare om detaljhandeln, partihandeln och e-handeln här på Handeln förklarad. Här hittar du information och kunskap om allt från försäljning och ekonomiska nyckeltal till prognoser, utbildning och internationella jämförelser.


Snabbval

Handeln förklarad |
Detaljhandel

Här presenteras fördjupade insikter och detaljerade siffror om detaljhandeln. Detaljhandelns företag säljer varor direkt till konsumenter i fysiska butiker eller via nätet. Här hittar du information om detaljhandelns omfattning och utveckling.

Dyk djupare i Sveriges detaljhandel här!Handeln förklarad |
Partihandel

Här presenteras fördjupade insikter och detaljerade siffror om partihandeln. Partihandelns företag köper in stora partier med produkter och säljer vidare till andra företag.

Dyk djupare i Sveriges partihandel här!Handeln förklarad |
E-handel

Här presenteras fördjupade insikter och detaljerade siffror om e-handeln. E-handel är begreppet för all handel som sker via internet.

Dyk djupare i denna del av Sveriges detalj- och partihandeln här!