Regional handel

Här presenteras regionala nyckeltal för den svenska detaljhandeln. Sidan innehåller bland annat data som tidigare publicerades i databasen Handeln i Sverige. Djupdyk i handelsdata för Sveriges kommuner och län med försäljning, butiks- och utvecklingstal för total detaljhandel, dagligvaru- och sällanköpsvaruhandeln. Använd kartverktyget för att visualisera, jämför regional data i tabellfunktionen eller fördjupa dig i ett specifikt län.


Innehåll

Kartverktyg

Jämför regional data

Sammanfattning av kartläggningen Sveriges butiker

Sveriges butiker 2020 20211113

Länsinformation

Handeln i Sverige utvecklas ständigt. Det byggs nya köpcentrum och externhandelsplatser och befintliga handelsplatser byggs ut och förändras. Även handeln i stadskärnorna förändras då nya butiker öppnar och andra stänger. Nedan sammanfattas det viktigaste som har hänt under det senaste året och vad som är på gång inom handeln i alla Sveriges län. Filtrera på det län du vill läsa mer om.