• Hur många partihandelsföretag finns det?

    • Antal partihandelsföretag har visat en nedåtgående trend under det senaste decenniet
    • Under 2021 var totalt 43 287 företag verksamma inom partihandeln

    Antalet företag verksamma inom partihandeln har långsamt minskat under det senaste decenniet. Under 2021 var totalt 43 287 företag verksamma inom partihandeln, det var något färre än året innan. Samtidigt har det i genomsnitt startats 2 790 nya partihandelsbolag årligen under det senaste decenniet. Under samma period har det genomsnittliga antalet konkurser endast uppgått till 534 stycken. Det är alltså inte antalet konkurser som driver minskningen av antalet partihandelsföretag. En av de bidragande orsakerna till det vikande antalet företag är istället att bolag i branschen har slagits samman, det vill säga konsoliderats, till större bolag.