• Hur är detaljhandelns försäljning fördelad mellan olika försäljningskanaler?

    • Detaljhandeln kan kategoriseras utifrån sex försäljningskanaler: citygallerior, stadskärnor, köpcentrum, handelsområden, e-handel och övrig fysisk handel

    Handeln är under ständig utveckling och i och med detta förändras även sätten vi väljer att handla på. Försäljningen i detaljhandeln kan kategoriseras utifrån sex olika försäljningskanaler. I takt med att e-handeln har etablerat sig allt starkare har den blivit en allt mer betydelsefull försäljningskanal som även kommit att ta försäljningsandelar från de övriga kanalerna. Störst del av detaljhandelsförsäljningen sker inom den kanal som kallas övrig fysisk handel. Denna utgör en lika stor andel som köpcentrum, handelsområden och stadskärnor gör sammanlagt. Till övrig fysisk handel räknas alla butiker som inte tillhör någon av de övriga försäljningskanalerna. Här återfinns bland annat de dagligvarubutiker som inte är belägna i anslutning till annan handel, samt kläd- och skohandel som ligger inne i staden men utanför stadskärnan.