• Hur förväntas antalet anställda inom detaljhandeln utvecklas?

    • 2030 beräknas antalet anställda inom handeln ha minskat med mellan 2 och 7 procent

    I takt med att antalet butiker förväntas minska under de kommande åren beräknas även antalet anställda inom handeln minska. Enligt prognoser gjorda i Svensk Handels rapport ”Läget i handeln 2021” beräknas antalet anställda minska från 503 600 år 2019 till cirka 495 300 år 2030 i scenario 1 eller till cirka 468 200 i scenario 2. Antalet butiker skulle i och med dessa prognoser därmed minska med 2 respektive 7 procent. Eftersom antalet anställda faktiskt beräknas öka inom såväl dagligvaruhandeln som partihandeln är det inom sällanköpsvaruhandeln som minskningen beräknas ske. Detta eftersom det i synnerhet är denna del av handeln som möter konkurrens från e-handeln.