• Hur beräknas hushållens konsumtionsutgifter utvecklas?

    • De svenska hushållens konsumtionsutgifter spås uppgå till strax under 2 949,3 miljarder kronor år 2030

    De svenska hushållens totala konsumtionsutgifter förväntas enligt Konjunkturinstitutet gradvis öka de närmaste åren. År 2030 spås konsumtionsutgifterna uppgå till strax under 2 949,3 miljarder kronor.