• Hur förväntas hushållens konsumtionsutgifter utvecklas?

    • De svenska hushållens konsumtionsutgifter spås uppgå till strax under 2 949,3 miljarder kronor år 2032

    De svenska hushållens totala konsumtionsutgifter förväntas enligt Konjunkturinstitutet gradvis öka de närmaste åren. År 2032 spås konsumtionsutgifterna uppgå till cirka 2949 miljarder kronor.