• Hur beräknas konsumenternas disponibla inkomst utvecklas?

    • Den reala disponibla inkomsten per invånare i Sverige spås uppgå till 286 000 kronor år 2030
    • Real disponibel inkomst innebär summan av ett hushålls inkomster minus avgifter, såsom skatter

    Den disponibla inkomsten per invånare i Sverige spås enligt Konjunkturinstitutet öka de närmaste åren. År 2030 förväntas den reala disponibla inkomsten per invånare uppgå till cirka 286 000 kronor.