• Hur förväntas konsumenternas disponibla inkomst utvecklas?

    • Den reala disponibla inkomsten per invånare i Sverige spås uppgå till 304 000 kronor år 2032
    • Real disponibel inkomst innebär summan av ett hushålls inkomster minus avgifter, såsom skatter

    Den disponibla inkomsten per invånare i Sverige spås enligt Konjunkturinstitutet öka de närmaste åren. År 2032 förväntas den reala disponibla inkomsten per invånare uppgå till cirka 304 000 kronor.