• Hur beräknas Sveriges befolkningsmängd utvecklas?

    • Sveriges befolkning spås uppgå till cirka 11,0 miljoner år 2032

    Sveriges befolkningsmängd spås utvecklas i en fortsatt positiv riktning. År 2032 förväntas befolkningen uppgå till cirka 11,0 miljoner.