• Hur förväntas Sveriges befolkningsmängd utvecklas?

    • Sveriges befolkning prognostiseras uppgå till cirka 11,1 miljoner år 2034
    • Sveriges befolkning kommer att i genomsnitt öka med cirka 47 000 per år, från år 2024 till 2034

    Sveriges befolkningsmängd spås utvecklas i en fortsatt positiv riktning. År 2034 förväntas befolkningen uppgå till cirka 11,1 miljoner.