• Hur e-handlar vi i Sveriges olika regioner?

    • I Stockholm e-handlar flest: 8 av 10 personer
    • Stockholm har högst snittköp med 2 747 kronor

    Hur mycket vi handlar online skiljer sig mellan regionerna. I Stockholm uppger 8 av 10 konsumenter att de handlar online, och regionen har även det högsta snittköpet med 2 747 kronor. Andra regioner där konsumenterna också e-handlar i denna utsträckning är Kalmar, Uppsala och Örebro med 79 procent vardera.

    Lägst e-handelsandel finner vi i Västmanland, Västerbotten och Kronoberg. E-handelsandelen är dock inte dramatiskt mycket lägre, mer än 7 av 10 i Kronoberg uppger att de e-handlar.

    Lägst snittköp görs i Jämtland och Kalmar, där det ligger runt 1 900 kronor. I Stockholm handlar man alltså i snitt för 900 kronor mer per köp än i dessa regioner.