• Hur effektiv är partihandeln i olika länder?

    • Omsättningen per anställd är högst i Schweiz
    • Sverige ligger på 10e plats på listan, tätt följt av Island som är det enda nordiska land som inte når en topp 10-placering

    Ett intressant jämförelsemått är den genomsnittliga omsättningen per anställd i ett land. Måttet är intressant då det kan ge en fingervisning om hur ekonomiskt effektiv partihandeln i ett land är i jämförelse med partihandeln i andra länder. Självklart är det dock så att olika delbranscher är olika stora i olika länder och att vissa delbranscher har sämre möjligheter till digitalisering och automatisering än andra och vice versa. När vi studerar topplistan är det tydligt att det är länder med en hög automatiseringsgrad, höga personalkostnader och en ur ett europeiskt perspektiv hög utbildningsgrad som ligger i topp över omsättning per anställd.