• Hur fördelar sig partihandelns omsättning mellan företagen?

    • Det finns 112 partihandelsföretag med över 200 anställda
    • Partihandeln karaktäriseras av många små bolag
    • De 70 största företagen står för cirka 30 procent av den totala omsättningen.

    Inom partihandeln finns det en väldigt hög andel enmansbolag, det vill säga bolag utan anställda. År 2023 utgör dessa över 60 procent av det totala antalet partihandelsföretag. Hela 95 procent av alla företag inom partihandeln har färre än 20 anställda. Sett till omsättning är det trots detta främst de stora bolagen som driver upp den totala omsättningen. De 42 000 minsta företagen, sett till antal anställda, omsätter tillsammans ungefär lika mycket som de 70 största. Detta kan låta anmärkningsvärt men behöver inte vara det, eftersom det naturligtvis finns ett samband mellan företagets storlek och dess omsättning.