• Hur förväntas den svenska detaljhandeln utvecklas?

    • Den fysiska detaljhandeln beräknas bli mindre i framtiden till förmån för e-handel
    • I dagligvaruhandeln förväntas e-handelsandelen uppgå till mellan 12 och 18 procent år 2030
    • I sällanköpsvaruhandeln förväntas e-handeln uppgå till mellan 41 och 52 procent år 2030

    Det är svårt att veta exakt hur stor roll detaljhandeln kommer att spela i framtidens handel. Efter två omtumlande pandemiår känns framtiden än mer oviss. Enligt prognoser gjorda i Svensk Handels rapport ”Läget i handeln 2023” kommer en allt större del av detaljhandelns försäljning att ske via nätet, både inom dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln. Dagligvaruhandelns e-handelsandel har ökat drastiskt under de senaste åren och uppgår idag till 6 procent. E-handeln förväntas utgöra mellan 12 och 18 procent av den totala dagligvaruhandeln år 2030. I sällanköpsvaruhandeln är e-handelsandelen redan hög, med såväl svenska som utländska aktörer på marknaden. I scenario 1 förväntas den inhemska e-handeln utgöra 35 procent av den totala sällanköpsvaruhandeln år 2030 och den utländska e-handelsandelen spås uppgå till 6 procent. I scenario 2 förväntas den inhemska e-handeln utgöra 42 procent av den totala sällanköpsvaruhandeln och den utländska e-handelsandelen spås uppgå till 10 procent. Därmed förväntas e-handelsandelen vara större än butikshandeln i scenario 2 år 2030.