• Hur har antalet butiker utvecklats i relation till befolkningsmängden?

    • Det finns cirka tre detaljhandelsbutiker per 1 000 invånare i Sverige
    • Stigande befolkningsmängd och färre detaljhandelsbutiker innebär att antalet butiker per capita sjunker
    • Befolkningsökningen är övervägande positiv för branschens totala utveckling

    Detaljhandeln i Sverige drivs till stor del av den lokala befolkningens konsumtion. Eftersom den lokala befolkningen generellt står för den absoluta merparten av konsumtionen är det särskilt intressant att studera förhållandet mellan befolkningsökning och antal butiker. I och med att befolkningen har ökat kraftigt under de senaste åren samtidigt som butiksantalet har minskat, har antalet detaljhandelsbutiker per 1 000 invånare sjunkit. Att den stadigt ökande befolkningen innebär att antalet butiker per invånare sjunker är inte negativt, tvärtom är befolkningsökningen en grundläggande drivkraft för att detaljhandeln ska utvecklas framåt. Utöver detta lägger även en annan grupp konsumenter omfattande summor i svenska butiker, nämligen besökarna.