• Hur har butiksstorleken utvecklats över tid?

    • Butikerna blir färre, men större
    • Detaljhandelsföretagen som omsätter mer än 30 miljoner har ökat från 13 procent 2017 till 18 procent 2021.

    Under de senaste åren har detaljhandeln kommit att koncentreras till större, men färre, företag. Denna förändring har medfört att företagen i branschen generellt uppvisar allt större omsättningssiffror. 2017 uppgick andelen företag som omsätter mindre än 10 miljoner kronor till knappt 64 procent. Motsvarande siffra för 2021 var knappt 60 procent.