• Hur har butiksstorleken utvecklats över tid?

    • Butikerna blir färre, men större
    • Detaljhandelsföretagen som omsätter mer än 30 miljoner har ökat från 15 procent 2019 till 16 procent 2022.

    Under de senaste åren har detaljhandeln kommit att koncentreras till större, men färre, företag. Denna förändring har medfört att företagen i branschen generellt uppvisar allt större omsättningssiffror. 2019 uppgick andelen företag som omsätter mindre än 10 miljoner kronor till knappt 62 procent. Motsvarande siffra för 2022 var 60 procent.