• Hur har detaljhandeln utvecklats i relation till hushållens disponibla inkomst och den totala konsumtionen?

    • Detaljhandeln har utvecklats i takt med hushållens disponibla inkomst och den totala konsumtionen
    • Under pandemiåret 2020 utvecklades detaljhandeln mer stabilt i jämförelse med hushållens disponibla inkomst och den totala konsumtionen

    Under de senaste 20 åren har detaljhandeln vuxit i takt med såväl den totala konsumtionen som hushållens disponibla inkomst. Detaljhandelns omsättning har under denna period generellt varit lite mer stabil över lag. Detaljhandelns omsättning, den totala konsumtionen och hushållens disponibla inkomst följs åt, med ett tydligt trendbrott för detaljhandeln i samband med coronapandemins första år. Den disponibla inkomsten, men framförallt den totala konsumtionen, sjönk drastiskt under 2020. Detaljhandeln visade däremot en relativt stabil utveckling under samma tidsperiod till följd av att vissa branscher upplevde kraftigt ökade försäljningssiffror i samband med att invånarna spenderade mer pengar på konsumtion i hemmet. Dagligvaror, hemelektronik och byggvaror är exempel på varor som konsumerades i en större utsträckning jämfört med tidigare år.