• Hur har detaljhandelns försäljning utvecklats över tid?

    • Detaljhandelns omsättning utvecklas i en positiv riktning
    • Mellan 2000 och 2021 har omsättningen inom detaljhandeln ökat med cirka 460 miljarder kronor

    Detaljhandelns totala omsättning har vuxit stabilt under de senaste 20 åren, med en särskilt stark utveckling från 2015 och framåt. Under samma tidsperiod har även befolkningstillväxten ökat markant. År 2000 uppgick Sveriges befolkningsmängd till cirka 8,9 miljoner invånare, medan den i slutet av år 2021 hade vuxit till drygt 10,45 miljoner. Befolkningstillväxten har i sin tur varit en starkt bidragande orsak till detaljhandelns positiva omsättningsutveckling, som stigit från cirka 425 miljarder kronor år 2000 till cirka 846 miljarder kronor år 2021.