• Hur har gränshandeln påverkats av coronapandemin?

    • Coronapandemin har inneburit ett hårt slag mot gränshandeln
    • Haparanda, Strömstad och Eda är några av de gränshandelskommuner där besöksförändringarna har varit som störst

    Under coronapandemin har rörelse- och shoppingmönstren inom gränshandeln förändrats dramatiskt. Medan ökad e-handel och färre fysiska butiksbesök kan förklara minskningen i storstadsregionerna och riket som helhet har gränshandeln drabbats kraftigt av de periodvis stängda landsgränserna. Studier av besöksdata för olika regioner och kommuner ger en bild av hur handeln har påverkats av minskade rörelse- och shoppingmönster. Utvecklingen inom dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln i riket har varit relativt oförändrad i jämförelse med basperioden*. I gränshandelskommunerna Haparanda, Strömstad och Eda har skillnaden däremot varit stor. Besöken halverades i Strömstad och Eda, som gränsar mot Norge, medan de minskade med en tredjedel i Haparanda, som gränsar mot Finland.