• Hur har partihandeln utvecklats över tid?

    • År 2021 uppgick den totala omsättningen i partihandeln till 1 714 miljarder kronor, vilket innebär att omsättningen nästan fördubblats under de senaste två decennierna

    Partihandelns totala omsättning har vuxit stabilt under de senaste 20 åren. Sedan år 2000 har den totala omsättningen i partihandeln nästan fördubblats. Tillväxten i partihandeln drivs till stor del av tillväxten i nästa led; när efterfrågan på insatsvaror ökar är det ofta i partihandeln som omsättningstillväxten sker eftersom partihandeln är en stor leverantör av insatsvaror. Omsättningen i partihandeln minskade något mellan 2019 och 2020. Den största delen av omsättningsminskningen var med stor sannolikhet en effekt av coronapandemin som dels försvårade och fördröjde en stor del av den internationella handeln, dels skapade ett ekonomiskt osäkert läge.