• Hur har utbildningsnivån i Sverige utvecklats?

    • Utbildningsnivån i Sverige stiger för varje år
    • Utbildningskraven för jobb blir allt högre

    Sedan 2008 har utbildningsnivån i Sverige stigit successivt för varje år. Andelen som studerar eller har studerat på en treårig gymnasial utbildning steg under tidsperioden 2008 till 2021 från knappt 39 till 45 procent. Under denna period har andelen som vidareutbildar sig efter gymnasiet ökat från 20 till 27 procent. Att utbildningsnivån har ökat kan bland annat förklaras av att allt fler jobb i samhället kräver högre utbildning.