• Hur kommer e-handeln i världen att se ut 2025?

    • Andelen e-handel förväntas öka i hela världen​
    • 2025 förväntas nästan en fjärdedel av hela världens detaljhandelsförsäljning ske via nätet

    På den globala skalan förväntas e-handeln ta en större och större del av världens detaljhandel. Det finns en stor variation vad gäller hur snabbt e-handeln utvecklas i olika länder, vilket gör att den prognostiserade utvecklingen håller sig relativt plan jämfört med prognoserna för Europa respektive Sverige. ​

    Prognoserna visar dock ändå en stabil uppgång, och år 2025 förväntas e-handeln stå för mer än 23 procent av den totala försäljningen i detaljhandeln. Det betyder att nästan en fjärdedel av hela världens detaljhandelsförsäljning kan komma att ske via nätet år 2025.​