• Hur kommer antalet anställda i partihandeln att utvecklas?

    • Antalet anställda i partihandeln spås öka fram till år 2030
    • Under samma period uppskattas det totala antalet anställda i handeln minska med 2-7 procent

    I Svensk Handels rapport Läget i handeln 2022 presenteras två tänkbara scenarier för hur det totala antalet anställda i handeln kan komma att utvecklas fram till år 2030. I båda dessa scenarier kommer det totala antalet handelsanställda att minska fram till 2030, samtidigt som antalet anställda i partihandeln spås öka. Detta innebär att antalet anställda inom partihandeln på sikt antas utgöra en större andel av det totala antalet anställda i handeln.