• Hur många är anställda inom detaljhandeln?

    • Handeln (detaljhandeln, partihandeln och motorhandeln) är Sveriges största näringslivsbransch
    • Detaljhandeln är den del av handeln som har flest anställda
    • 1 av 4 av de anställda i detaljhandeln är i åldern 16 till 24 år

    Handeln är en viktig arbetsgivare. Drygt 11 procent av alla sysselsatta i Sverige arbetar inom handeln, vilket gör handeln till näringslivets största bransch. Den del av handeln som i sin tur sysselsätter flest är detaljhandeln. Detaljhandelns företag säljer varor direkt till konsument i fysiska butiker eller via nätet. År 2021 registrerades 222 544 anställda i detaljhandeln och en fjärdedel av dem var i åldern 16 till 24 år. Detaljhandeln spelar därmed en viktig roll när det gäller sysselsättning av unga och som ett första steg in på arbetsmarknaden. I snitt har antalet anställda stigit med cirka 1 600 personer varje år de senaste 20 åren. Mellan 2018 och 2020 går det att skönja en marginell minskning, vilket delvis kan bero på att coronapandemin har medfört att många företag har tvingats skära ned på sin personalstyrka.