• Hur många är anställda inom respektive delbransch?

    • Dagligvaruhandeln är den delbransch inom detaljhandeln som har flest anställda
    • Barnartiklar/leksaker är den delbransch inom detaljhandeln som har minst antal anställda

    Drygt 100 000 av de anställda i detaljhandeln återfinns inom dagligvaruhandeln. Dagligvaruhandeln består främst av livsmedelsbutiker som säljer varor som konsumenter använder dagligen, och är den mest frekvent besökta delen av handeln. Livsmedelsbutiker är dessutom generellt sett de butiker där öppettiderna är som mest generösa, vilket kräver fler sysselsatta. Att drygt en tredjedel av alla anställda inom detaljhandeln jobbar inom dagligvaruhandeln är därför naturligt. Dagligvaruhandeln har därtill en låg inträdeströskel, vilket innebär att branschen lockar många unga utan tidigare arbetslivserfarenhet. En stor andel av detaljhandelns anställda arbetar inom det som kallas övrig detaljhandel. Inom denna kategori ingår bland annat handel med brett sortiment, såsom Rusta, ÖoB och Dollarstore. Med sina knappt 1 500 anställda är barnartiklar/leksaker den delbransch som har minst antal förvärvsarbetande.