• Hur många är de fristående butikerna i relation till de kedjeanslutna?

    • Kedjorna står för en majoritet av butikerna inom detaljhandeln
    • De kedjeanslutna butikerna utgör 62 procent av det totala antalet detaljhandelsbutiker

    Butikshandeln kan kategoriseras i olika grupper baserat på butikernas karaktärsdrag. Ett av de viktigaste karaktärsdragen är huruvida butiken är fristående eller om den tillhör en kedja, som exempelvis Åhléns, Clas Ohlson och Stadium. Med kedja avses en gruppering av två eller flera butiker med gemensam profil, marknadsföring och så vidare. Det är viktigt att komma ihåg att den exakta utformningen av dessa kedjor kan se mycket olika ut. I vissa fall, som till exempel IKEA, är det ett stort företag som driver samtliga butiker. I andra fall, som till exempel ICA, drivs butikerna via franchise, vilket innebär att en handlare har anslutit sig till ett kedjedrivet koncept bakom ett och samma varumärke. Klicka på ”Kedjeanslutna butiker” i diagrammet för att se antal kedjeanslutna butiker inom respektive delbransch.