• Hur många arbetar inom e-handeln?

    • Antalet anställda i e-handelsföretag ökar stadigt
    • Sedan 2007 har antalet anställda mer än tredubblats

    E-handeln har över 14 000 anställda. Även om branschen är relativt ny växer den fort; sedan 2007 har antalet anställda mer än tredubblats. Även om antalet anställda har ökat drastiskt är det dock fortfarande en liten andel som arbetar inom e-handeln jämfört med inom detaljhandeln i sin helhet, där totalt över 250 000 personer arbetar.

    E-handeln blir svårare och svårare att mäta i detalj i och med att nya kombinationer av fysisk och onlinebaserad handel växer fram. Diagrammet ovan visar hur många som arbetar i företag som är rena e-handlare, alltså företag som i huvudsak säljer sina varor online. E-handeln sysselsätter dock betydligt fler än så i och med att fler och fler företag som i grunden är fysiska detaljhandelsföretag också börjar sälja sina varor online.