• Hur många arbetar inom partihandeln?

    • Handeln (detaljhandeln, partihandeln och motorhandeln) är den största branschen i det svenska näringslivet
    • 40 procent av de anställda inom handeln arbetar i partihandeln
    • Antalet anställda inom partihandeln har ökat stadigt under det senaste decenniet

    Handeln består i huvudsak av tre delar, partihandeln, detaljhandeln och motorhandeln, och är den största branschen i det svenska näringslivet. Medan detaljhandelns företag säljer varor direkt till konsument i fysisk butik eller via nätet kan partihandeln i mångt och mycket ses som försäljningsledet dessförinnan, där företag tillverkar eller säljer varor till andra företag. Av dem som arbetar inom handeln arbetar drygt 40 procent, eller 210 000 personer, med partihandel.