• Hur många butiker finns det inom respektive delbransch?

    • Konsolidering, det vill säga att kedjor slås samman, medför att butikerna blir färre
    • Dagligvaruhandeln har flest butiker
    • Det finns ungefär 8 983 dagligvarubutiker i Sverige, vilket motsvarar cirka 28 procent av alla svenska detaljhandelsbutiker

    Detaljhandeln har under det senaste decenniet koncentrerats till färre och större företag. En bidragande orsak till det vikande antalet butiker är att olika bolag i branscherna har slagits samman, det vill säga konsoliderats. Utöver denna konsolidering spelar den ökade e-handelsförsäljningen en viktig roll när det kommer till att förklara att antalet fysiska butiker minskar. Dagligvaruhandeln är den delbransch som har överlägset flest butiker. 2022 fanns det ungefär 8 983 dagligvarubutiker i Sverige. Bland Sveriges cirka 870 detaljhandelskedjor är omkring 140 verksamma inom dagligvaruhandeln. Bland dessa kedjeaktörer återfinns bland annat små och lokala aktörer som endast har några enstaka butiker. Här finns samtidigt de allra största aktörerna, däribland ICA och Coop, som med sina gemensamt drygt 2 100 butiker står för en stor del av dagligvaruhandelns butiker.