• Hur många detaljhandelsbutiker är anslutna till en kedja?

    • Butikerna i detaljhandeln är i hög grad kedjeanslutna
    • Antalet fristående butiker har minskat under de senaste åren
    • De kedjeanslutna butikerna utgör en stor del av detaljhandelns omsättning

    Majoriteten av de svenska detaljhandelsbutikerna är anslutna till en kedja, det vill säga minst två butiker i samma koncept. Under de senaste åren har butiksbeståndet i Sverige minskat, vilket har haft störst effekt på antalet fristående butiker. Den lokala efterfrågan möter konkurrens både från kedjor och e-handelsaktörer, vilket i många fall har varit tufft för de fristående aktörerna. De kedjeanslutna butikerna inom såväl dagligvaruhandeln som sällanköpsvaruhandeln har däremot haft en stabil utveckling. Trots att de kedjeanslutna butikerna är fler till antalet karaktäriseras Sveriges detaljhandel av relativt få, men stora, kedjor. Totalt utgör de kedjeanslutna butikerna en betydande del av detaljhandelns totala omsättning.