• Hur många detaljhandelsbutiker öppnas?

    • Majoriteten av de nyöppnade detaljhandelsbutikerna är fristående
    • Cirka 20 procent av alla nyöppnade butiker är kedjeanslutna

    Definitionen att en kedja måste ha två eller fler butiker innebär att tröskeln för att räknas som kedja är låg. Detta innebär i sin tur att det finns väldigt många kedjor och att de allra flesta kedjor är mindre än vad vi typiskt tänker oss. Trots att de kedjeanslutna butikerna är fler till antalet och utgjorde 63 procent av det totala antalet detaljhandelsbutiker år 2020 är etableringsgraden för fristående butiker högre. Bland de detaljhandelsbutiker som öppnade mellan 2019 och 2020 var knappt var femte ansluten till en kedja.