• Hur många detaljhandelsbutiker öppnas?

    • Majoriteten av de nyöppnade detaljhandelsbutikerna är fristående
    • Cirka 24 procent av alla nyöppnade butiker är kedjeanslutna

    Definitionen att en kedja måste ha två eller fler butiker innebär att tröskeln för att räknas som kedja är låg. Detta innebär i sin tur att det finns väldigt många kedjor och att de allra flesta kedjor är mindre än vad vi typiskt tänker oss. Trots att de kedjeanslutna butikerna är fler till antalet och utgjorde 62 procent av det totala antalet detaljhandelsbutiker år 2022 är etableringsgraden för fristående butiker högre. Bland de detaljhandelsbutiker som öppnade mellan 2021 och 2022 var drygt var fjärde ansluten till en kedja.