• Hur många detaljhandelsbutiker har stängt?

    • Majoriteten av de stängda detaljhandelsbutikerna är fristående
    • Cirka 30 procent av alla butiksstängningar sker bland kedjeanslutna aktörer

    De fristående detaljhandelsbutikerna utgör majoriteten av de nyöppnade butikerna och står även för merparten av stängningarna. Under de senaste åren har detaljhandeln karaktäriserats av att handeln generellt har kommit att koncentreras till större, men färre, företag. I takt med denna strukturomvandling har det blivit allt svårare för de fristående aktörerna att konkurrera om den lokala efterfrågan med de större butikskedjorna e-handeln. Bland de detaljhandelsbutiker som stängde mellan 2019 och 2020 var knappt var tredje ansluten till en kedja.