• Hur många företag finns det inom detaljhandeln?

    • 2021 fanns det cirka 60 800 detaljhandelsföretag i Sverige
    • 85 procent av detaljhandelsföretagen hade år 2020 en omsättning under 30 miljoner kronor

    Under 2021 var totalt cirka 60 800 företag verksamma inom detaljhandeln, en något högre siffra jämfört med föregående år. Trots att detaljhandeln möter ökad konkurrens från framförallt e-handeln har antalet företag inom detaljhandeln utvecklats stabilt under 2000-talet. Från 2006 har det totala antalet företag inom detaljhandeln ökat med drygt 2 900 stycken, vilket innebär en genomsnittlig årlig ökning med cirka 193 företag. Handeln har under de senaste åren generellt koncentrerats till större, men färre, företag. Trots denna utveckling är majoriteten av dessa bolag relativt små sett till antal anställda och omsättning. Detaljhandelsföretagen som omsätter 30 miljoner eller mindre utgjorde 85 procent av det totala antalet företag i branschen år 2020.