• Hur många företag finns det inom detaljhandeln?

    • 2022 fanns det 62 749 registrerade detaljhandelsföretag i Sverige
    • Närmare 99 procent av detaljhandelsföretagen hade år 2022 mindre än 100 anställda.

    Under 2022 var totalt 62 749 företag verksamma inom detaljhandeln, en något högre siffra jämfört med föregående år. Trots att detaljhandeln möter ökad konkurrens från framförallt e-handeln har antalet företag inom detaljhandeln utvecklats stabilt under 2000-talet. Från 2006 har det totala antalet företag inom detaljhandeln ökat med drygt 2 900 stycken, vilket innebär en genomsnittlig årlig ökning med cirka 193 företag. Handeln har under de senaste åren generellt koncentrerats till större, men färre, företag. Trots denna utveckling är majoriteten av dessa bolag relativt små sett till antal anställda och omsättning. Detaljhandelsföretagen som omsätter 30 miljoner eller mindre utgjorde 85 procent av det totala antalet företag i branschen år 2020.