• Hur många företag finns det inom respektive delbransch?

    • Detaljhandeln kan delas upp i dagligvaruhandel och sällanköpsvaruhandel
    • Vart femte företag i detaljhandeln är en dagligvaruaktör

    Detaljhandeln kan delas upp i två delar: dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln. Dagligvaruhandeln består främst av livsmedelsbutiker som säljer varor som konsumenter använder dagligen. Sällanköpsvaruhandeln består av företag som tillhandahåller varor som konsumenter köper med lägre frekvens, exempelvis möbler, hemelektronik och kläder. Av de knappt 60 000 företagen inom detaljhandeln är vart femte en dagligvaruaktör. Från 2007 har utvecklingen av antalet företag inom dagligvaruhandeln varit mycket stabil. Antalet företag inom sällanköpsvaruhandeln har varierat något mer under samma tidsperiod. Det finns betydligt färre företag i dagligvaruhandeln än i sällanköpsvaruhandeln, detta trots att omsättningen i de båda branscherna är likvärdig.