• Hur många handelsbolag etableras och hur många går i konkurs?

    • Cirka 5 700 handelsbolag har i snitt startats varje år de senaste fem åren
    • Ungefär en tredjedel av de nystartade handelsbolagen startas av unga personer

    De senaste fem åren har det i snitt startats cirka 5 700 handelsbolag varje år. Att etablera nya företag inom detaljhandeln är därmed fortfarande vanligt förekommande och trenden är tydligt uppåtgående från 2019 men avtagande från 2021. Cirka 30 procent av de nya handelsbolagen startas av personer som är 30 år eller yngre. Uppsvinget av antalet nystartade företag inom branschen sammanfaller med coronapandemin. Enligt Svensk Handels rapport ”Läget i handeln 2021” kan permitteringar och varsel ha inneburit att många sett möjligheten att realisera sina företagsdrömmar. Ytterligare en anledning till nyföretagandets blomstrande kan tillskrivas att kravet på aktiekapital i aktiebolag halverades från 50 000 till 25 000 kronor i januari 2020. De senaste fem åren har cirka 720 handelsbolag gått i konkurs varje år. Många av detaljhandelns konkurser kan tillskrivas det faktum att branschen genomgår en omstrukturering, där e-handelns tillväxt innebär ökad konkurrens för de fysiska detaljhandelsaktörerna.