• Hur mycket handlar svenskar online?

    • 9 av 10 svenskar e-handlar
    • Män och kvinnor handlar i lika hög utsträckning
    • 2020 handlade vi lika mycket online som i butik

    Enligt rapporten ”Svenskarna och internet” från Internetstiftelsen handlade 9 av 10 svenskar online år 2021, denna trend har fortsatt 2022. Både män och kvinnor handlar i denna höga utsträckning, och nästan alla svenskar mellan 16 och 65 år köper varor eller tjänster på internet. Bland de som är 66 år och uppåt är det mindre vanligt, och från 76 år gör hälften det inte alls. Diagrammet ovan visar tydligt att e-handeln fick sig en ordentlig skjuts under 2020, då vi handlade för ungefär lika mycket online som i fysisk butik. Året efter hade den fysiska butiken tagit ikapp en del igen men inte allt. 2022 hade 44 procent av konsumenterna köpt sin senaste vara online. Att handla online var alltså fortfarande ett populärt alternativ jämfört med innan pandemin, 2019 hade endast 31 procent köpt sin senaste vara online.