• Hur mycket kommer svenskarna att e-handla 2030?

    • E-handeln förväntas vara en ännu större del av detaljhandeln i framtiden
    • Enligt Scenario 2 kommer 39 procent av omsättningen i detaljhandeln att ske via nätet år 2030

    Det är svårt att veta exakt hur stor roll e-handeln kommer att ha i framtidens handel, men trenden pekar tydligt uppåt. Enligt prognoser gjorda i Svensk Handels rapport ”Läget i handeln” kommer en allt större del av detaljhandelns försäljning att ske online. År 2030 kan upp emot 39 procent av omsättningen i detaljhandeln komma att ske via nätet. Klicka på de två olika scenarier som Svensk Handel har räknat fram för att få en uppskattning av hur framtidens detaljhandel kan komma att se ut.

    I dessa scenarier tar även utländsk e-handel en större plats, men förväntas inte öka i samma höga takt som den svenska e-handeln. Mellan 4 och 6 procent av detaljhandelns omsättning förväntas komma från utländsk e-handel.