• Hur mycket omsätter detaljhandeln i Europa?

    Omsättningen inom detaljhandeln har stigit i de flesta europeiska länder under de senaste 15 åren. Sveriges detaljhandel har utvecklats särskilt starkt i en europeisk jämförelse och hade den nionde högsta omsättningen i Europa 2020. En bidragande orsak till Sveriges positiva utveckling under denna tidsperiod är att den svenska ekonomin återhämtade sig relativt snabbt efter finanskrisen 2008. Tyskland är det europeiska land vars detaljhandelsomsättning är högst, med relativt god marginal till andra länder på listan. Malta har lägst detaljhandelsomsättning i Europa. Sambandet mellan total handelsomsättning och befolkningsmängd är mycket tydligt, de länder som har högst omsättning har generellt den största befolkningsmängden.