• Hur mycket omsätter detaljhandeln per invånare i Europa?

    • Sverige har den sjunde högsta omsättningen per 1 000 invånare inom detaljhandeln i Europa 
    • Den svenska detaljhandelns omsättning per 1 000 invånare är lägre än Norges, men högre än Danmarks och Finlands

    Eftersom sambandet mellan total handelsomsättning och befolkningsmängd är mycket tydligt är omsättning inom detaljhandeln per 1 000 invånare ett användbart mått för att studera handeln i relation till landets storlek. I jämförelse med andra europeiska länder återfinns Sverige på sjunde plats, således omsätter detaljhandeln mycket per capita. Luxemburg är det land i Europa vars omsättning per 1 000 invånare är som allra högst. Med en folkmängd på 634 730 invånare tillhör Luxemburg de europeiska länder som har absolut lägst befolkningsmängd. Omsättningen inom detaljhandeln per 1 000 invånare är som lägst i Serbien.