• Hur mycket omsätter olika delbranscher?

    • Sällanköpsvaruhandeln står för cirka 59 procent av detaljhandelns totala omsättning
    • Klädhandeln är den delbransch inom sällanköpsvaruhandeln som omsätter mest

    Detaljhandeln kan delas upp i två delar: dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln. Dagligvaruhandeln består främst av livsmedelsbutiker som säljer varor som konsumenter använder dagligen, och är den mest frekvent besökta delen av handeln. Sällanköpsvaruhandeln består av varor som konsumenter köper med lägre frekvens, exempelvis möbler, hemelektronik och kläder. Sällanköpsvaruhandeln står för cirka 59 procent av den totala detaljhandelns omsättning. 2022 var klädhandeln den största delbranschen mätt i omsättning inom sällanköpsvaruhandeln, tätt följt av bygg-, järn- och färghandeln. Coronapandemin har medfört nya vanor med mer hemarbete och mer fritid för många. Bygg-, järn- och färghandeln är därför en av de delbranscher vars omsättning har ökat allra mest under de två senaste åren. Klicka på ”Sällanköpsvaruhandel” i diagrammet för att se omsättningsandelar för respektive delbransch inom sällanköpsvaruhandeln.