• Hur mycket omsätter partihandeln per anställd?

    • Omsättningen per anställd har ökat kraftigt sedan år 2000
    • 2021 uppgick omsättningen per anställd till drygt 8,4 miljoner kronor
    • Mellan 2010 och 2020 ökade antalet anställda inom partihandeln med cirka 20 000 personer

    Under de senaste två decennierna har partihandeln sett en generellt stark tillväxt, som har förstärkts av två extra starka tillväxtperioder. Den första tillväxtperioden startade runt 2005 och bröts av finanskrisen 2009. Partihandeln återhämtade sig snabbt och redan 2010 var omsättningen tillbaka på samma nivå som före krisen. Den andra vågen av stark tillväxt tog fart 2016 och pågick till och med 2019. Sedan år 2000 har den totala omsättningen i partihandeln nästan fördubblats, medan antalet anställda endast har ökat med cirka 15 procent under perioden. Att omsättningen har ökat mer än antalet anställda innebär att även omsättningen per anställd har ökat. En ökad omsättning per anställd kan ses som ett mått på en ökad ekonomisk effektivitet/resurseffektivitet i branschen. Den ökade effektiviseringsgraden har vuxit stadigt för varje år, men särskilt mycket under perioden 2015 till 2019.