• Hur ofta använder vi internet i Sverige?

    • 94 procent av svenskarna använder internet varje dag
    • Bland de som är födda på 1960-talet eller senare använder de allra flesta internet varje dag

    Praktiskt taget alla svenskar använder internet, hela 9 av 10 uppger att de använder internet varje dag. Bland de som är födda på 1960-talet eller senare uppger 97 procent att de använder internet varje dag. Med en så hög internetanvändningsgrad finns det alltså goda förutsättningar för att e-handeln ska fortsätta växa.

    Bland de äldsta svenskarna, 20- och 30-talisterna, uppger dock 61 procent att de använder internet sällan eller inte alls. Denna andel minskar drastiskt från generation till generation; 34 procent av 40-talisterna och 15 procent av 50-talisterna uppger att de inte använder internet dagligen.