• LandAntal företag per 1000 invånare
  Slovakien6,9
  Tjeckien6,9
  Slovenien6,2
  Italien6,2
  Estland5,9
  Portugal5,7
  Luxemburg5,4
  Grekland5,2
  Cypern5,1
  Nederländerna4,9
  Spanien4,5
  Lettland4,2
  Malta4,2
  Belgien4,1
  Bulgarien3,9
  Polen3,7
  Litauen3,6
  Kroatien3,6
  Sverige3,5
  Ungern3,0
  Källa: Eurostat, Annual detailed enterprise statistics for trade.
  LandAntal företag
  Italien362 921
  Spanien215 196
  Frankrike143 538
  Tyskland142 825
  Polen140 621
  Nederländerna86 226
  Tjeckien75 792
  Portugal59 280
  Grekland57 323
  Rumänien49 490
  Belgien41 498
  Slovakien38 797
  Sverige37 101
  Ungern30 229
  Bulgarien27 511
  Österrike23 366
  Serbien20 498
  Norge16 302
  Kroatien14 992
  Danmark14 983
  Källa: Eurostat, Annual detailed enterprise statistics for trade.

  Antal partihandelsföretag i Europa?

  • Slovakien och Tjeckien har högst andel partihandelsföretag per capita
  • Av de nordiska länderna har Sverige högst andel partihandelsföretag per capita

  När partihandeln i Sverige jämförs med partihandeln i övriga Europa kan vi notera några intressanta saker. Sverige placerar sig på plats 13 över antal partihandelsföretag. I toppen ligger Italien, Spanien och Frankrike. Antalet företag i ett land kan antas bero på flera saker där befolkningsmängden är den enskilt mest avgörande faktorn. Andra faktorer som också spelar stor roll när det kommer till hur företagsstrukturen i ett land ser ut är hur regleringarna för att bedriva företag är utformade. Detta blir ännu tydligare om man istället tittar på antalet företag per 1 000 invånare. Här placerar sig Sverige på plats 19, vilket är en något lägre placering än på listan över det totala antalet företag. De länder som har klivit om Sverige på topplistan är dels några befolkningsmässigt små länder, dels några länder med liberala företags- och skatteregler.