• Hur ser e-handeln ut i de olika branscherna?

    • E-handelsandelen skiljer sig stort mellan de olika branscherna
    • Hemelektronik har högst e-handelsandel med 47 procent
    • Dagligvaruhandeln är detaljhandelns största bransch men har lägst e-handelsandel av alla branscher med 4 procent

    Delbranscherna inom detaljhandeln har kommit olika långt i sin e-handelsresa. Elektronikhandeln har en stor e-handelsandel; under 2022 skedde 47 procent av försäljningen på nätet. Även handeln med kläder och skor är stark på nätet, nästan en tredjedel av försäljningen sker online. De branscher som var tidiga ut på nätet har vissa saker gemensamt – de har få naturliga barriärer till e-handel. Varor såsom kläder och skor är relativt enkla att transportera hem till kunden eller till ett utlämningsställe. Dagligvaruhandeln, detaljhandelns största bransch, är den bransch som var sist ut på nätet och har idag lägst e-handelsandel. År 2022 skedde 4 procent av försäljningen i dagligvaruhandeln på nätet, en andel som har visat en konstant ökning fram till och med 2021, till viss del på grund av pandemin som drev fler människor till att handla sina varor online.