• Hur ser försäljningen ut i e-handeln?

    • Försäljningen i e-handeln har minskat under 2022, för första gången sedan 2008
    • Pandemin har gett e-handeln en rejäl skjuts och fortsätter att öka

    Försäljningen i e-handeln växer snabbt. Under de senaste fem åren har den totala försäljningen mer än fördubblats, från 67 miljarder kronor år 2007 till 136 miljarder år 2022.

    Försäljningen inom e-handeln har fått en stor skjuts under pandemin då restriktioner och sjukdom gjorde att fler stannade hemma och att många handlade online istället för i fysisk butik. Detta framgår tydligt av diagrammet ovan. Tillväxttakten var hela 40 procent under 2020 jämfört med ett snitt på cirka 15 procent under åren innan. Trots den kraftiga ökningen har e-handeln minskat sin omsättning under 2022, och tillväxttakten har minskat med 7 procentenheter.