• Hur ser hushållens konsumtion per capita ut i Europa?

    • Sverige har den sjunde högsta hushållskonsumtionen per 1 000 invånare i Europa

    När hushållens totala konsumtion ställs i relation till antalet invånare i landet ges en utökad bild av konsumtionen inom handeln. Sverige hade den nionde högsta totala hushållskonsumtionen i Europa, men den sjunde högsta per 1 000 invånare. Schweiz har Europas högsta hushållskonsumtion per 1 000 invånare medan Turkiet har den lägsta. De länder som återfinns i toppen av listan har en relativt liten befolkningsmängd.