• Hur ser kedjekoncentrationen ut i de olika delbranscherna?

    • Kedjekoncentrationen beskriver relationen mellan omsättningen i de kedjeanslutna butikerna och den totala omsättningen i branschen
    • Kedjekoncentrationen är generellt högre än kedjeanslutningsgraden

    Relationen mellan kedjeanslutningsgrad och kedjekoncentration skiljer sig åt mellan olika delbranscher. Kedjekoncentrationen, räknad i omsättning, var 85 procent 2019, vilket är väsentligt högre än kedjeanslutningsgraden som låg på 61 procent av det totala antalet butiker. Kedjeanslutningsgraden är högst i leksakshandeln, där 75 procent av butikerna är anslutna till en kedja. Lägst kedjeanslutningsgrad, 40 procent, har bok- och mediahandeln. Skillnaden mellan hur stor andel av butikerna som är kedjeanslutna och hur stor del av branschens omsättning som genereras av kedjorna varierar beroende på delbransch. Bok- och mediahandeln är den enda bransch som har lägre kedjekoncentration än kedjeanslutningsgrad. Det antyder att de fristående butikerna i delbranschen har en omsättning som är likvärdig med de kedjeanslutna butikernas. Flera av de andra delbranscherna uppvisar däremot skillnader på omkring 30 procent, däribland dagligvaruhandeln och möbel- och heminredningshandeln. Detta indikerar att de kedjeanslutna butikerna generellt omsätter väsentligt mer än de fristående butikerna.