• Hur stark är den lokala handeln per län?

    • Försäljningsindex 100 = försäljningen i detaljhandeln i hela Sverige
    • Försäljningsindex över 100 = handeln drar kunder från andra kommuner
    • Försäljningsindex under 100 = handeln har ett utflöde till andra kommuner
    • Hallands län har Sveriges högsta försäljningsindex, medan Uppsala har det lägsta

    Den lokala handelns styrka kan mätas utifrån försäljningsindex. Ett försäljningsindex på 100 innebär att handeln omsätter lika mycket som det befolkningsmässiga underlaget ger upphov till. Index över 100 innebär att handeln drar kunder från andra kommuner och index under 100 innebär att handeln har ett utflöde till andra kommuner. Uppsala och Södermanland är de län som har lägst försäljningsindex i Sverige, vilket innebär att de har störst utflöde av konsumtion. Befolkningen i Uppsala och Södermanlands län, samt övriga län med ett försäljningsindex under 100, handlar därmed i viss utsträckning sina varor i andra län. Hallands och Värmlands län har högst försäljningsindex och därmed ett inflöde av konsumtion. Det innebär att människor som bor i andra områden åker dit för att handla.