• Hur stark är den lokala handeln kommunalt?

    • Prisbaserad shoppingturism =  resor där låga priser utgör en särpräglad dragningskraft för besökaren
    • Varubaserad shoppingturism = resor där utbudet står i fokus, till exempel lokal hantverksproduktion
    • Destinationsbaserad shoppingturism = resor där destinationer som enskilda handelsplatser, berömda shoppinggator eller liknande står i fokus

    Hur stor detaljhandeln är i en kommun hänger ihop med dess befolkningsstorlek och huruvida kommunen attraherar turister och shoppingturister eller ej. Med shoppingturism menas att konsumenter reser längre än nödvändigt för att handla vissa varor på grund av pris-, destinations- eller utbudsskäl. Att Falkenbergs kommun har ett högt försäljningsindex kan förklaras av pris- och destinationsbaserad shoppingturism. Genom varuhuset Gekås Ullared lockar Falkenbergs kommun konsumenter från andra områden och omsätter således mer än vad det befolkningsmässiga underlaget medger. På ett liknande sätt lockar Eda och Strömstad konsumenter från andra områden genom gränshandel, då norska konsumenter korsar gränsen för att spendera pengar i den svenska detaljhandeln.