• Hur stor andel av hushållens totala konsumtionsutgifter utgörs av detaljhandelskonsumtion?

    • Detaljhandelns andel av hushållens totala konsumtion har förblivit stabil under de senaste 40 åren
    • Den genomsnittliga detaljhandelskonsumtionen uppgår till cirka 37 procent av hushållens totala konsumtion

    Under de senaste 40 åren har den genomsnittliga detaljhandelskonsumtionen uppgått till cirka 37 procent av hushållens totala konsumtionsutgifter. Detaljhandelskonsumtionen har över tid utgjort en stabil andel av hushållens totala konsumtionsutgifter. Detta indikerar att oberoende av vad de svenska hushållens pengar allokeras till, så spenderas en ungefär lika stor andel inom detaljhandeln. Oavsett vad hushållen konsumerar görs därmed inget avkall på konsumtion inom detaljhandeln.